ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 จัดประชุมผู้บริหารอำเภอพบพระ เรื่อง การนำเสนองานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  โดยมี นายปิลัทธิ์   อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เป็นประธานรับฟังการนำเสนอ  ณ ห้องประชุมทีลอซู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2