ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

*คำชี้แจง : โปรดกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567891011 แล้วกดปุ่ม ค้นหาหมายเหตุด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ระบบนี้รองรับการใช้งานสำหรับโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เช่น Chrome , firefox , Edge , Opera เป็นต้น
ในกรณีที่เปิดจากมือถือ ต้องเปิดผ่านแอพพลิเคชั่น Chrome , firefox , Edge , Opera ฯลฯ ก่อนเข้าใช้งานระบบ