โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) จังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้(GREEN DAY) ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563