รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน จาก พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ กรมกิจการชายแดนทหาร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก