ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน โดยมีคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนภาคภูมิใจ