มูลนิธิพุทไธสวรรย์ มอบทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ที่ได้เดินทางมาแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนภาคภูมิใจ