พิธีทอดผ้าป่าและทำบุญอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดทำพิธีทอดผ้าป่าและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โดยการจัดทำผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อจัดหางบประมาณในการก่อสร้างรั้วปูนที่แข็งแรง ทดแทนรั้วไม้เดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์จึงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์