งานคืนสู่เหย้า 65 ปี โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดงานคืนสู่เหย้า 65 ปี โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ และทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ โดยได้รับเกียรติจากนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนภาคภูมิใจ และเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์