งานฉลองอาคารเรียนภาคภูมิใจ

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดงานฉลองอาคารเรียนภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดหนูน้อยวาเล่ย์ การแสดงของผุู้ปกครองนักเรียนบ้านวาเล่ย์เหนือ และบ้านวาเล่ย์ใต้ และการแสดงจากศิษย์เก่า การแสดงตลกจากคณะพิมาณมาศ ไข่ปลาพาโชคลุ้นรางวัลมากมาย โดยรายได้จากการจัดงานจะถูกนำไปสมทบทุนก่อสร้างรั้วโรงเรียนใหม่ ทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์