วันแม่แห่งชาติ 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น การมอบรางวัลแม่ดีเด่น การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมการแสดงความรักต่อแม่และผู้มีพระคุณ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนภาคภูมิใจ