ต้อนรับครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ นำโดยนางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้ให้การต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่และครอบครัวที่เดินทางมาส่ง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1.นางสาวชาลิสา อยู่สิงห์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
2.นางสาวขนิษฐา สังฆฤกษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
3.นางสาวพัชรินทร์ เอี่ยมเอกพจน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
4.นางสาวญาณิณท์ คนซื่อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
5.นายพีรวิชญ์ จะมือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทั้ง 5 ท่าน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนบ้านวาเล่ย์