ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวาเล่ย์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่ย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์