กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน COVID-19

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ในการอนุเคราะห์รถน้ำ เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน และยังได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียนทุกห้อง และพื้นผิวอาคารสถานที่ต่างๆ ทั่วโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์