ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์