จัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตากเขต 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ