โครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้นำนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์