กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2021

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2021 เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดผลงานต่างๆ แลกของขวัญ และจับสลากของขวัญพิเศษจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามาตรการความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย โดยมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัย โดยได้รับเกียรติจากนางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ปิด กิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์