คณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ในโอกาสมาให้ความรู้และสาธิตในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งมอบทุนการศึกษาและแจกไอศครีมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์