ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์   อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง นโยบายและมาตรการต่างๆของโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  การมาโรงเรียน การใส่แมส การทานอาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอน ณ  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก