สพป.ตากเขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ดำเนินการตรวจเยี่ยม และ ให้การนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กำชับ เรื่อง ความปลอดภัย ตามมาตรการ 6 ข้อ วัดไข้ ใส่แมส  ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ลดความแออัด ณ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก