พิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนในตำบลวาเล่ย์ จำนวน 5 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบ กำชับเรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จัดซื้อด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้รายงานการจัดซื้อ การใช้อุปกรณ์สื่อ ส่งให้ทาง อบจ.ตาก โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ  นายก อบจ.ตาก  เป็นประธานในการมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก