ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์   อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด.และคณะครู เพื่อประชุมปรึกษา หารือการบริหารงานโรงเรียน การเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กำชับเรื่อง ความปลอดภัย ตามมาตรการ 6 ข้อ วัดไข้ ใส่แมส  ล้างมือ เว้นระยะห่าง  ทำความสะอาด  ลดความแออัด  โดยมีกำนันเพชร  นามวงษ์  กำนันตำบลวาเล่ย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม  ณ อาคารพอเพียง โรงเรียนบ้านวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก