ประชุมวางแผนการก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด.และคณะครู เพื่อประชุมปรึกษา หารือการบริหารงานโรงเรียน การก่อสร้างอาคารเรียน กำชับ  เรื่อง การทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยมี กำนันเพชร  นามวงษ์ กำนันตำบลวาเล่ย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม และ นายเฉลิม บุญพรวงศ์ นายกอบต.วาเล่ย์ ประธานที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย  ณ อาคารพอเพียง โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก