กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น การประกวดระบายสีภาพวาด , การประกวดออกแบบโมเดลบ้านจากเศษวัสดุเหลือใช้ , การประกวดจัดสวนถาด , การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์