กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ จัดกิจกรรมวันอาเซียนภายใต้แนวคิด “อาหารอาเซียนในจินตนาการ” “Food Fantasy Of Asean” โดยได้รับเกียรติจากนางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้มีการจักิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล , การประกวดออกแบบหน้ากากอนามัยผ้าของประเทศสมาชิกอาเซียน , การจัดซุ้มอาหารอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์