สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยได้มีการจัดทำกระทงเล็ก เพื่อนำไปบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคา ระลึกว่าตลอดปีที่ผ่านมา เราได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต นึกถึงคุณของน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธี และใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง ไม่ทำให้น้ำสกปรก ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ และยังมีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคขายขนมไทยโบราณ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ได้จัดกิจกรรมอย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์