ฝ่ายบริหาร

นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์

โทรศัพท์