ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ตากเขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เพื่อมอบ นโยบาย ข้อราชการต่างๆและการบริหารงานโรงเรียน กำชับ เรื่อง การทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยมีนายปิลัทธ์  อุดมวงษ์  ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก